Angry face

PC-Bok bokföring fakturering reskontra

Telefon: 016 - 343155
Epost: info@pc-bok.com

 

Uppdaterad: 2015-02-26

Info om PC-bok

Här är en översikt av funktionerna i PC-Bok.

Anläggningsregister Uppläggning av intventarier med avskrivningsplaner och avskrivningar. Koppling till bokföring.
Automatkonteringar Automatkontering på konto-, kostnadsställe- och projektnivå
Beräkningsmetoder med procentsats eller belopp. Momsindex för automatkontering av moms.
Balanser, IB Automatisk överföring av från ett år till nästa. Överföringen kan utföras när som helst. Stöd för manuell inmatning av ingående balanser.
Bank- och postgiro PC-Bok kan kopplas till betalsystemet PC-Giro från IWARe. Det innebär att fakturor som registreras i bokföringen automatiskt förs över till betalprogrammet. Betafil för överföring till Internetbank
Bokföringsår Bokföringsår från 1990 till 2043. Max 99 perioder per år. Varje period kan vara av valfri längd, minst en dag, sista perioden kan sluta 31 dec 2043. Verifikat, saldon etc är omedelbart tillgängliga för alla år.Allt bokföringsmaterial i alla upplagda bokföringsår är hela tiden tillgängligt.
Budgetering Budgetering av omsättning och kvantiteter på konto-, kostnadställe och projektnivå. Budgetering kan för hela år och för perioder inom året.
Deklaration av arbetsgivargifter och löner Från med version 2.32 finns även en lathund för deklaration av arbetsgivargifter och löner. Uppgifter till den blanketten hämtas från bokföringen
Fakturering Fakturering med fakturajournal. Faktureringen kan användas vid bokföring i både kontant- och faktureringsmetoden. I faktureringen finns också en funktion för debitering av samfälligheter, med den kan fakturor för medlemmar i en förening framställas. Automatisk överföring från fakturajournal till bokföringen. Fakturorna kan skickas med e-post direkt från programmet. Till faktureringen hör även kund- och artikelregister, med import- och exportfunktioner.
Företag Lägg upp hur många företag som helst. Företagen hanteras som dokument på samma sätt som dokument i till exempel Microsoft?Word och Excel. Det här gör att företag kan hanteras med alla funktioner som redan finns inbyggt i Windows.
Kontoplaner Aktuella EU-kontoplaner för lantbruk och rörelse i företagsformerna AB, enskild firma och handelsbolag. Både BAS-95 och EU BAS-99 finns. Med ett underhållsavtal får Du alla ändringar och nyheter.
Kostnadsställen Stöd för kostnadsställen i rapporter och registrering av verifikat.
Minireskontra Kraftfull och enkel att använda. Reskontran ger Dig perfekt kontroll på kundfordringar och leverantörsskulder samtidigt som bokföringsarbetet förenklas avsevärt.
Moms Momsrapporten kan tas ut på period- eller datumintervall. Den kan skrivas ut valfritt antal gånger för vilket bokföringsår som helst.
Momsindex Momsindex är en speciell automatkontering för momsen. MomsIndex förenklar bokföringen av moms avseevärt och man behöver aldrig kontera momsen "för hand". För att använda MomsIndex behöver man inte göra några inställningar, allting är förberett och klart att köra i den kontoplan man valt för ett företag.
Projekt Stöd för projekt i rapporter och registrering av verifikat.
Rapportgenerator I rapportgeneratorn kan Du lägga upp egna rapporter - hur många som helst. Rapporter kan omfatta flera bokföringsår. I den finns stöd för kostnadställen och projekt. De flesta rapporterna som följer med programmet t ex balansrapporten och resultaträkningen är framställda med hjälp av rapportgeneratorn.
Saldoanalys Visar konteringar, saldon och verifikat per bokföringsår och period mm.
SIE Export och import av SIE 1 till 4
Säkerhet Komprimerad säkerhetskopia till diskette eller USB. Du kan lagra ett företag med ca 10.000 verifikat på en enda diskette. Företagen som Du lägger upp hanteras på samma sätt som dokument i t ex Word från Microsoft. Det gör att Du kan säkerhetskopiera till vilken enhet som helst eller skicka företag med e-post.
Utskrifter Utskrift till bildskärm, databas eller skrivare. Förhandsgranskning visar exakt hur utskriften kommer att se på skrivaren. Kopiering till kalkylprogram. Över 20 rapporter medföljer. Alla rapporter, där det behövs, kan tas ut på datumintervall eller period inom aktuellt bokföringsår. Du kan lägga in Ditt företags logotype i utskrifterna.
Verifikationer Kompletta ändringsmöjligheter av verifikat. Enhets- och kvantitetsredovisning. Automatisk momskontering. Verifikationsserier. Byte av bokföringsår under pågående registrering. Saldo, huvudboksutdrag, sökningar, kopiering, mallar mm. Verifikaten kan definitivmärkas eller låsas.
cialis bijwerkingen cialis kopen in nederland kamagra bijsluiter kamagra kopen in de winkel levitra bijwerkingen viagra werking viagra kopen apotheek kamagra bestellen kamagra kopen levitra prijs levitra kopen cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta viagra kokemuksia